استقلال به خاطر صیادمنش محکوم شد

استقلال به خاطر صیادمنش محکوم شد
فوتبالی‌ترین
فوتبالی‌ترین - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

باشگاه استقلال تهران با توجه به شکایت پدیده ساری و مطالبه حق آموزش اللهیار صیادمنش ملزم به پرداخت این مبلغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر حکم صادره از کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده شکایت باشگاه پدیده ساری و مطالبه حق آموزش اللهیار صیادمنش از باشگاه استقلال تهران طبق رأی کمیته، باشگاه استقلال تهران محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۴۵۰ ریال بابت ۳ سال حق آموزش بازیکن در حق این باشگاه شده که این حکم طی مدت ۷ روز قابل تجدید نظر خواهی است.

بنا بر مستندات ارائه شده اللهیار صیادمنش در رده‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان عضو باشگاه پدیده ساری بوده است.

منابع خبر
استقلال به خاطر صیادمنش محکوم شد فوتبالی‌ترین - ۱۰ تیر ۱۳۹۸