آغاز عملیات آزاد سازی موصل

عصر ایران -
منابع خبر
آغاز عملیات آزادسازی موصل تابناک -
عملیات آزادسازی موصل آغاز شد یورو نیوز -
آغاز عملیات آزاد سازی موصل عصر ایران -