فرکی: بازی جذابی با تیم سعداوی خواهیم داشت/ دوره بیرون کشیدن تیم توسط مربی گذشته است

ائوبامیانگ:به تیمی نمی‌روم که بازی نکنم!
خبرگزاری فارس
خبرگزاری میزان - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: همان‌طور که من با تفکرات سعداوی آشنا هستم او هم با تفکرات من آشناست و این مسئله در کنار عملکرد بازیکنان می‌تواند جدالی جذاب و زیبایی را رقم بزند

منابع خبر
ائوبامیانگ:به تیمی نمی‌روم که بازی نکنم! خبرگزاری فارس - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵