بهبهانی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می شود؟

بهبهانی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می شود؟
عصر ایران
عصر ایران -

عصرایران - در حالی که با گذشت سه ماه از استیضاح حمید بهبهانی و برکناری وی از وزارت راه و ترابری ، رئیس جمهور هنوز وزیر پیشنهادی خود برای این وزارتخانه را معرفی نکرده است ، خبرهای رسیده حاکی از قرار گرفتن نام بهبهانی در فهرست نامزدهای معاونت ریاست جمهوری است!برخی منابع درون سازمانی در میراث فرهنگی و گردشگری به خبرنگار عصرایران گفته اند در کنار ملک زاده، موسوی و اردکانی که تا کنون نامشان برای جایگزینی بقایی مطرح شده است ، اخیرا از بهبهانی به عنوان گزینه مورد نظر احمدی نژاد برای تصدی ریاست سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی نام برده می شود.بهبهانی ، استاد احمدی نژاد در دانشگاه بود و در دولت وی ، وزیر راه و ترابری شد اما در ۱۲ بهمن ۸۹ استیضاح و برکنار شد.احمدی نژاد در واکنش به طرح استیضاح از بهبهانی خواست در جلسه استیضاح حاضر نشود و خود نیز اقدام مجلس را غیرقانونی شمرد.رئیس سازمان گردشگری ، در چارت سازمانی دولت ، معاون رئیس جمهور محسوب می شود.بقایی ، اخیراً با حکم احمدی نژاد معاون اجرایی رئیس جمهور شده است. او در زمان ریاست مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، معاون او بود و در ابتدای دولت دهم ، ریاست آن را بر عهده گرفت

منابع خبر
بهبهانی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می شود؟ عصر ایران -
بهبهانی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می شود؟ عصر ایران -
بقایی : رئیس سازمان میراث فرهنگی احتمالاً امروز معرفی می شود واحد مرکزی خبر -