تولد نوزاد قاچاقی در فلسطین/عکس

تولد نوزاد قاچاقی در فلسطین(+عکس)
عصر ایران
فردا - ۱۶ شهریور ۱۳۹۲

عصر ایران:  فرزند " رافت القراوی" زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد در زندان های اسراییل در شهر نابلس به دنیا آمد.

خانواده القراوی برای زنده نگهداشتن نام او ، اسپرم او را به خارج از زندان قاچاق کردند و در عمل لقاح مصنوعی در رحم همسرش قرار دادند.

منابع خبر
تولد نوزاد قاچاقی در فلسطین/عکس فردا - ۱۶ شهریور ۱۳۹۲
تولد نوزاد قاچاقی در فلسطین تابناک - ۱۶ شهریور ۱۳۹۲
تولد نوزاد قاچاقی در فلسطین(+عکس) عصر ایران - ۱۶ شهریور ۱۳۹۲