"جمعه‌ها برای آینده" جنبشی دانش‌آموزی در یک‌صد کشور جهان

صدای آلمان -

حرکتی که یک دانش‌آموز سوئدی برای حفاظت بیشتر از آب‌وهوا آغاز کرده مورد استقابل دانش‌آموزان بیش از صد کشور جهان قرار گرفته است. تظاهرات دانش‌آموزان با عنوان "جمعه‌ها برای آینده" در آلمان موافقان و منتقدانی جدی دارد

منابع خبر
"جمعه‌ها برای آینده" جنبشی دانش‌آموزی در یک‌صد کشور جهان صدای آلمان -