اقدام نمایندگان مجلس نه سیاسی بود که بلوا بسازد و نه بی نقص!

در روزهای آخر عمرش به همه سپرده بود که من در زندان خبردار نشوم که وی مریض است و برایم پیغام فرستاده بود که «به زودی تهران می‌آیم و زمین و زمان را بر سرشان خراب خواهم کرد. هر طور شده برای تو مرخصی خواهم گرفت. وگرنه کل دنیا باید بفهمند که حکومت ضدکارگری چقدر ضدبشر است و با افراد بی‌گناه چه می‌کند.» بله! وی تا آخرین لحظه‌ی عمرش به قول رفقا مثل مادر ماکسیم گورکی بود و من به او افتخار می‌کنم
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ بهمن ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - سایت خبری تابناک نوشت :اگر به نکات مثبت و ابهاماتی که متوجه تغییرات نمایندگان مجلس در قانون کار است، دقیق شویم، به وضوح در خواهیم یافت که بلواهای شکل گرفته پیرامون این تغییرات بی اساس است؛ آنقدر که به نظر می رسد اگر منتقدان این تغییر مانند وزیر و مدیران تحت امر، به جای مخالفت صرف با تغییرات، به مدد بهتر شدن قانون در مجلس می آمدند، چه بسا اندک اشکالات موجود نیز مرتفع می شد.

منابع خبر