رشد ۱۲ درصدی صدور اسناد کاداستری / این اسناد مانع از بروز تعارضات ملکی خواهند شد

خبرگزاری میزان -

مدیر کل ثبت اسناد واملاک از رشد ۱۲/۳ درصدی صدور سند مالکیت حدنگار خبر داد و گفت: صدور اینگونه اسناد مانع از بروز تعارضات ملکی و نیز باعث تثبیت مالکیت قانونی و شرعی اشخاص خواهد شد

منابع خبر