اشغال میدان تحریر توسط معترضان مصری

بازگشت معترضان مصری به میدان تحریر قاهره
صدای آلمان
خبرگزاری دانشگاه آزاد -

آنا:پس از وقوع درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی مصر و معترضان که حداقل ۱۱ کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت،اکنون تظاهرکنندگان مصری میدان تحریر در قاهره را به تصرف و اشغال دوباره خودشان درآوردند و باعث ایجاد بن بست سیاسی در آن کشور شده اند.به گزارش آنا به نقل از الجزیره،میدان تحریر صحنه مبارزات خیابانی میان پلیس ضد شورش و فعالان سیاسی مصری بود.
این معترضان خواستار پایان حاکمیت ارتش مصر بر آن کشور شده بودند.
تظاهرکنندگان مصری شورای عالی نیروهای مسلح آن کشور را متهم کرده اند که می خواهد قدرت را به دست بگیرد.
از سوی دیگر،شورای نظامی حاکم مصر نسبت به افزایش درگیری ها در قاهره ابراز تاسف و اعلام کرد که نسبت به انتقال قدرت متعهد است و طبق برنامه در تاریخ ۲۸ نوامبر انتخابات پارلمانی برگزار می کند.۱۴۵

منابع خبر
اشغال میدان تحریر توسط معترضان مصری خبرگزاری دانشگاه آزاد -
بازگشت معترضان مصری به میدان تحریر قاهره زنان ایران -
درگیری‌های تازه میان معترضان و نیروهای امنیتی در میدان تحریر قاهره بی بی سی فارسی -
بازگشت معترضان مصری به میدان تحریر قاهره صدای آلمان -