عکس: جگرکی‌های خیابانی در تهران قدیم!

فردا -

تصویری از جگرکی‌های خیابانی در اطراف میدان توپخانه تهران که در سال ۱۳۳۲ به ثبت رسیده است

منابع خبر
عکس: جگرکی‌های خیابانی در تهران قدیم! فردا -