(گزارش تصویری۲)برترین تصاویر فضایی سال ۲۰۱۲

برترین عکسهای فضایی سال 2012

جهان نیوز
آفتاب - ۲۲ آذر ۱۳۹۱

برترین تصاویر فضایی سال ۲۰۱۲ که توسط سایت نشنال جئوگرافی انتخاب شده است.

منابع خبر
برترین عکسهای فضایی سال ۲۰۱۲ جهان نیوز - ۲۲ آذر ۱۳۹۱