مجری معروف: از جانب رییس جمهور تهدید نشدم! +عکس

فردا -

محمد دلاوری تاکید کرد کسی که او را بابت اجرای برنامه «پایش» تهدید کرده است، رییس جمهور یا فردی وابسته به او نبوده است

منابع خبر
مجری معروف: از جانب رییس جمهور تهدید نشدم! +عکس فردا -