تیراندازی به اتوبوس یک تیم فوتبال در ترکیه

خبرگزاری فارس -

تیراندازی به اتوبوس حامل بازیکنان «ترابوزان اسپورت» ترکیه دستکم یک زخمی برجای گذاشت.

منابع خبر
تیراندازی به اتوبوس یک تیم فوتبال در ترکیه جهان نیوز -
تیراندازی به اتوبوس یک تیم فوتبال در ترکیه تابناک -
تیراندازی به اتوبوس یک تیم فوتبال در ترکیه خبرگزاری فارس -