احسان حدادی در مسابقات لیگ الماس دوم شد

احسان حدادی نایب قهرمان لیگ الماس شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری مهر -به گزارش خبرگزاری مهر، حدادی روز جمعه در این رقابت ها که در دوحه قطر در حال برگزاری است پس از "پیوتر مالاچفسکی" از لهستان در جایگاه دوم قرار گرفت. پرتابگر لهستانی با ۶۷ متر و ۵۳ سانتیمتر به مدال طلا رسید و حدادی با ۶۶ متر و ۳۲ سانتیمتر به مدال نقره رسید.

"زولتان کوواگو" از مجارستان هم با ۶۵ متر و ۷۷ سانتیمتر به مدال برنز این ماده دست پیدا کرد. رکورد جهانی این ماده در اختیار "کوواگو" از مجارستان با پرتاب ۶۸ متر و ۲۱ سانتیمتر است.

منابع خبر
احسان حدادی در مسابقات لیگ الماس دوم شد خبرگزاری مهر -
احسان حدادی نایب قهرمان لیگ الماس شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -
احسان حدادی در مسابقات الماس لیگ درخشید همشهری -