موز قرمز دیده اید؟!

موز قرمز دیده اید!/عکس
فردا
جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

موز قرمز رنگ گونه‌ای از موزهای وحشی است که میوه بومی آمریکای جنوبی است و بسیار شیرین‌تر از سایر موزها از جمله موز زرد رنگ است.

منابع خبر
موز قرمز دیده اید!/عکس فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
موز قرمز دیده اید؟! جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳