رویدادهای خبری امروز چهارشنبه ۱۵ دی در استان کردستان

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ دی ۱۳۹۵

سنندج- ایرنا- امروز چهارشنبه ۱۵ دی چند رویداد در استان خبری می شوند که برگزاری اولین همایش دستاوردهای ورزش دانش آموزی کشور و بازدید دامپزشکی کردستان از کشتارگاه طیور از مهمترین آنها است.

منابع خبر
رویدادهای خبری امروز چهارشنبه ۱۵ دی در استان کردستان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ دی ۱۳۹۵