تقدیر از روزنامه‌نگار طاغوتی همکار BBC

جهان نیوز - ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

فردی که به عنوان پیشکسوت روزنامه‌نگاری مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفت، از گردانندگان نشریه مبتذل زن روز در قبل از انقلاب و از همکاران اخیر شبکه دولتی انگلیس است.

منابع خبر
تقدیر از روزنامه‌نگار طاغوتی همکار BBC جهان نیوز - ۱۷ اسفند ۱۳۹۲