مدال طلای پرتاب دیسک زنان برای کرواسی

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
منابع خبر
طلای پرتاب دیسک زنان به کرواسی رسید خبرگزاری فارس - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
طلای پرتاب دیسک زنان به کرواسی رسید فوتبالی‌ترین - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
مدال طلای پرتاب دیسک زنان برای کرواسی باشگاه خبرنگاران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵