کشورهای غربی: تا زمان یافتن یک راه حل سیاسی واقعی در سوریه، به بازسازی این کشور کمک نمی‌کنیم

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر