پوستر انتخاباتی مشایی رونمایی شد (عکس)

پوستر انتخاباتی مشایی رونمايي شد (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
منابع خبر
۲۱:۳۲ - پوستر انتخاباتی مشایی رونمایی شد خبر خونه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
پوستر انتخاباتی مشایی رونمایی شد (عکس) عصر ایران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲