کارآمدی اینستکس باید در عمل به اثبات برسد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران-ایرنا- نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: فعال کردن نسبی اینستکس در شرایط جدید گامی مثبت است اما این آغاز راه است و کارآمدی آن باید در عمل به اثبات برسد

منابع خبر
کارآمدی اینستکس باید در عمل به اثبات برسد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸