جشنواره فیلم کن با روحیه المپیکی

آلبوم عکس: همراه با جشنواره کن

بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

no comment : جشنواره فیلم کن با روحیه المپیکی

    

منابع خبر
آلبوم عکس: همراه با جشنواره کن بی بی سی فارسی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
جشنواره فیلم کن با روحیه المپیکی یورو نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲