رویکرد اصلی تحول در برنامه‌ها، روش‌ها و ساختارها برای نیل به یک دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی است

خبرگزاری میزان - ۹ تیر ۱۳۹۸

اسماعیلی گفت: رویکرد اصلی ما تحول در برنامه‌ها، تحول در روش‌ها، در ساختار‌ها برای نیل به یک دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی است

منابع خبر