شناسایی و ساماندهی ۸۰۰ مشترک برق غیرمجاز در پاکدشت با ورود مدعی العموم

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت درباره اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۹۷ حدود ۸۰۰ مشترک برق غیرمجاز شناسایی و ساماندهی شد

منابع خبر