نخستین تصاویر از داخل پادگان اشرف(۲)

تصاویری از داخل پادگان اشرف
فردا
جهان نیوز - ۷ آبان ۱۳۹۱

برای نخستین بار تصاویری از پادگان مخوف و نظامی اشرف مقر گروهک منافقین منتشر شده که عمق فاجعه در این مرکز را نشان می‌دهد.

منابع خبر
در پادگان اشرف چه گذشت؟ تابناک - ۷ آبان ۱۳۹۱
داخل پادگان اشرف جهان نیوز - ۷ آبان ۱۳۹۱