تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید چین به ظریف

خبرگزاری میزان -

سفیر جدید چین استوار نامه خود را امروز چهارشنبه (۲۲ خرداد) تقدیم ظریف وزیر امور خارجه ایران کرد

منابع خبر
تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید چین به ظریف خبرگزاری میزان -