تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید چین به ظریف

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

سفیر جدید چین استوار نامه خود را امروز چهارشنبه (۲۲ خرداد) تقدیم ظریف وزیر امور خارجه ایران کرد

منابع خبر
تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید چین به ظریف خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸