فریب افکار عمومی با انقلاب های فیس بوکی

فريب افكار عمومي با انقلاب هاي فيس بوكي
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس -

خبرگزاری فارس: اگرچه در مقطعی نیز انقلابیون در راستای اهداف ضد استکباریشان از فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نیز بهره بردند اما این تلقی که به دلیل استفاده انقلابیون از فیس بوک اهداف انقلاب ها نیز در راستای اهداف غرب است مغالطه ای است که رسانه های غربی طی ماه های گذشته از آن برای فریب افکار عمومی بهره بردند. گسترش روز افزون تکنولوژی های ارتباطی در سالهای اخیر حتی عرصه سیاسی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان ایالات متحده آمریکا در تلاش است در عرصه دیپلماسی عمومی ، بیشترین استفاده ممکن از امکانات رسانه ای جدید از جمله شبکه های اجتماعی Social networking را داشته باشد.شاید هدایت اغتشاشات سال ۸۸ در تهران یکی از اولین صحنه های حضور جدی فیس بوک در دیپلماسی عمومی آمریکا بود.وقتی اتاق های فکر فتنه سبز از آن سوی آب ها به شبه افکنی و هدایت مزدوران خود در تهران با استفاده از فضای شبکه های اجتماعی رو آوردند در واقع مهمترین ابزاری که هادیان فتنه سبز برای ایجاد شکاف میان مردم و حکومت و حتی مردم با مردم طی حوادث سال ۸۸ از آن بهره بردند شبکه های اجتماعی بود . این شبکه ها با پوشش گسترده اخبار اغتشاش ها ، تئوریزه سازی شبهات ، تغذیه فکری هادیان براندازی در حقیقت به اتاق راهبردی بحران و ناامنی در کشور تبدیل شده بودند.اما آنچه که در این میان جالب به نظر می رسد تلاش غرب و علی الخصوص رسانه های وابسته به جریان استکبار در وابسته کردن انقلاب های اخیر خاورمیانه به فیس بوک بود.طی ماه های گذشته اخباری در خصوص تاثیرات شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک بر تحولات اخیر خاورمیانه مطرح شد تا جایی که برخی تحولات اخیر در خاورمیانه را " انقلاب های فیس بوکی " نامیده اند . البته نمی توان گفت مردم کشورهای عربی در جریان انقلاب های اخیر از فیس بوک استفاده نکرده اند با این حال نباید از این نکته نیز غافل شد که مانور غرب بر تاثیر فیس بوک بر تحولات اخیر به نحوی فرار به جلو و کتمان واقعیت در حال رخ دادن در منطقه است .

"گسترش روز افزون تکنولوژی های ارتباطی در سالهای اخیر حتی عرصه سیاسی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است"با این حال نباید از این موضوع مهم غافل شد که تلاش غرب برای انتساب انقلاب های مردمی در کشور های مسلمان به شبکه های اجتماعی نوعی فرافکنی واقعیت ها در منطقه است. در حقیقت غرب سعی دارد با ایجاد ارتباط میان شبکه های اجتماعی با انقلاب های مردمی به نحوی این انقلاب ها را مصادره به مطلوب کند.در حالی که ماهیت این انقلاب ها به شدت استکبار ستیزانه و ضد آمریکایی است. از سوی دیگر نباید از این نکته نیز غافل شد که غرب در صدد است ارتباط معنا داری میان تحولات اخیر در خاورمیانه و فتنه ۸۸ در ایران به وسیله شبکه های اجتماعی بر قرار کند . در حالی که حتی امروز صاحب نظران غربی نیز بر این مهم معترف هستند که جنس اتفاقات در تهران و منطقه متفاوت است و اصلاقابل قیاس نیست. نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام کاملامردمی است که انتخاباتی با رکورد حدود ۸۵ درصد از واجدین شرایط را برگزار می کند و مردم نیز طی سی و دو سال گذشته بارها و بارها حمایت خود را از این نظام اعلام کرده اند .

لذا در نهایت باید گفت آنچه که در تحلیل رخدادهای اخیر خاورمیانه مهم به حساب می آید وزن کشی صحیح از عوامل دخیل است. اگرچه در مقطعی نیز انقلابیون در راستای اهداف ضد استکباریشان از فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی نیز بهره بردند اما این تلقی که به دلیل استفاده انقلابیون از فیس بوک اهداف انقلاب ها نیز در راستای اهداف غرب است مغالطه ای است که رسانه های غربی طی ماه های گذشته از آن برای فریب افکار عمومی بهره بردند. منبع: روزنامه رسالت ۱۳۹۰/۱/۲۱ انتهای پیام/

منابع خبر
فریب افکار عمومی با انقلاب های فیس بوکی خبرگزاری فارس -
فریب افکار عمومی با انقلاب های فیس بوکی، فارس گویا -