خبرگزاری رویترز در ایران فیلتر شد

خبر آنلاین -

سیاست  - مردمسالاری نوشت: خبرگزاری انگلیسی-کانادایی رویترز در ایران فیلتر شد. رویترز یک شرکت خبری بریتانیایی بود. این شرکت در سال ۱۸۵۱ زمانی که پاول یولیوس رویتر شروع به ارسال خبرهای بازار سهام بین لندن و پاریس کرد بنیان نهاده شد. رویترز در ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ با شرکت کانادایی تامسون کورپوریشن ادغام شد و شرکت تامسون رویترز بنیان نهاده شد. /۲۸۱۱۹.

منابع خبر
خبرگزاری رویترز در ایران فیلتر شد خبر آنلاین -
خبرگزاری رویترز فیلتر شد، فرارو گویا -
خبرگزاری رویترز فیلتر شد عصر ایران -
خبرگزاری رویترز فیلتر شد شفاف -
خبرگزاری رویترز فیلتر شد... پیک ایران -