اولین پادشاهی که تندیسش در میدان های تهران نصب شد+عکس

عکس: اولین پادشاهی که تندیسش در تهران نصب شد

فردا
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
منابع خبر
اولین پادشاهی که تندیسش در میدان های تهران نصب شد+عکس باشگاه خبرنگاران - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵