پلمب مرکز غیرمجاز تفکیک زباله در جهت احقاق حقوق عامه

خبرگزاری میزان -

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از پلمب مرکز غیرمجاز تفکیک زباله در جهت احقاق حقوق عامه خبر داد

منابع خبر
پلمب مرکز غیرمجاز تفکیک زباله در جهت احقاق حقوق عامه خبرگزاری میزان -