پلمب مرکز غیرمجاز تفکیک زباله در جهت احقاق حقوق عامه

خبرگزاری میزان - ۸ تیر ۱۳۹۸

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از پلمب مرکز غیرمجاز تفکیک زباله در جهت احقاق حقوق عامه خبر داد

منابع خبر