بزرگترین دستاورد برجام امنیت و آرامش است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵

اردبیل - ایرنا - فرماندار سرعین گفت: بزرگترین دستاورد برجام امنیت و آرامش است و در این فضا می شود اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد.

منابع خبر
بزرگترین دستاورد برجام امنیت و آرامش است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ شهریور ۱۳۹۵
یووه به دنبال جذب ستاره کروات رئال مادرید خبرگزاری فارس - ۷ شهریور ۱۳۹۵