مدت تعلیق تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران تا دو هفته دیگر تمدید شد

خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۴ دی ۱۳۹۴

اتحادیه اروپا اعتبار تعلیق تحریم های اقتصادی علیه ایران را تا دو هفته دیگر تمدید کرد. رویترز در گزارشی به نقل از مقامات اتحادیه می گوید هدف از این اقدام این است که وقت کافی برای اجرای توافق اتمی بین تهران و قدرت های جهانی، که فوری بنظر می رسد، فراهم آید. اعتبار تعلیق برخی…

منابع خبر