آمریکا و روسیه در تلاش برای ازسرگیری مذاکرات در سوریه

مشکلات پلیس با بورکینی در سواحل فرانسه (کاریکاتور)
گویا
بی بی سی فارسی - ۶ شهریور ۱۳۹۵

شهر داریا در حومه دمشق حدود چهار سال در دست مخالفان بشار اسد بود و در محاصره نیروهای دولتی. تا اینکه ساعتی پیش دولت گفت صدها شبه نظامی و خانواده هایشان شهر را ترک کردند

منابع خبر