۴۰۰ عمل جراحی چشم در یک روز، برای شکستن رکورد دنیا در ایران! (گزارش تصویری)

400 عمل جراحی چشم در یک روز، برای شکستن رکورد دنیا در ایران! (گزارش تصویری)
گویا
گویا - ۴ اسفند ۱۳۹۰

دیدنیها >> ۴۰۰ عمل جراحی چشم در ایران، برای شکستن رکورد دنیا! (گزارش تصویری)

خبرگزاری فارس - رئیس بیمارستان فارابی با بیان اینکه رکورد اعمال جراحی چشم دنیا در بیمارستان فارابی شکست، گفت: تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند پیشرفت کار نداشته است.

منابع خبر
ایران رکورد جراحی چشم را شکست تابناک - ۴ اسفند ۱۳۹۰
رکورد اعمال جراحی چشم دنیا شکست جهان نیوز - ۴ اسفند ۱۳۹۰