هوای پایتخت با شاخص ۹۵ در شرایط «سالم» قرار دارد/احتمال کاهش دما در روز سه شنبه

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

هوای تهران در دهمین روز از تیرماه ۱۳۹۸، با شاخص کیفیت ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد

منابع خبر