اعتراض ایران به موضع کاخ سفید درباره سوءاستفاده از اطلاعات آژانس

تابناک -

ایران به ‌دقت رعایت اطلاعات محرمانه را در طول اجرای برجام تحت نظر می‌گیرد و طبق آن اقدام خواهد کرد. انتظار ایران این است که آژانس بیانیه مزبور را محکوم کرده و در اجرای مسئولیت اساسی‌اش برای پایبندی به اصل محرمانگی اطلاعات مرتبط با اجرای پادمان در ایران و وظایفش طبق برجام، اقدامات مناسبی اتخاذ کند

منابع خبر
کاخ سفید تظاهرات علیه توافق اتمی را «حمایت از جنگ» دانست پیک ایران -
کاخ سفید تظاهرات علیه توافق اتمی را «حمایت از جنگ» دانست رادیو فردا -
کاخ سفید:متن توافق ایران و آژانس را نداریم فردا -