وام خرید خودروهای عمومی افزایش یافت

تابناک -

با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی شامل تاکسی، سواری و وانت کرایه به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر ۸۰ درصد قیمت خودرو تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده برای کلیه بانکهای عامل و با اخذ نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ مابه التفاوت مورد تفاهم بانکهای عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل و نق و سوخت) موافقت کرد

منابع خبر
وام خرید خودروهای عمومی افزایش یافت تابناک -
افزایش تسهیلات خرید خودروهای عمومی فردا -
سقف تسهیلات خرید خودروهای عمومی ۲۰ میلیون تومان شد عصر ایران -
سقف تسهیلات خرید خودروهای عمومی ۲۰ میلیون تومان شد خبرگزاری فارس -
افزایش تسهیلات خرید خودروهای عمومی جهان نیوز -