نوری زاد: آقای سلیمانی، آیا ما می توانیم مانند بحرینی‌ها جلوی منزل رهبران جنبش سبز تجمع کنیم؟

نورى زاد: آقاى سلیمانى، آیا ما مى توانیم مانند بحرینى‌ها جلوی منزل رهبران جنبش سبز تجمع کنیم؟
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ تیر ۱۳۹۵

محمد نوری‌زاد، کارگردان مشهور و از منتقدان جمهوری اسلامی، از اظهارات قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره بحرین انتقاد کرده و پرسیده: آیا سلیمانی همانگونه که بحرینی‌ها را به شورش علیه دولت این کشور فرا خوانده، اجازه تظاهرات به مخالفان جمهوری اسلامی و حامیان جنبش سبز برای تجمع در مقابل منزل کروبی و…

نوشته نوری زاد: آقای سلیمانی، آیا ما می توانیم مانند بحرینی‌ها جلوی منزل رهبران جنبش سبز تجمع کنیم؟ اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر