تست دوپینگ از ۴ فولادی و استقلالی

ورزش ۳ -

۴ بازیکن فولاد و استقلال پس از بازی تست دوپینگ خواهند داد

منابع خبر
چهار بازیکن استقلال و فولاد تست دوپینگ دادند فردا -
چهار بازیکن استقلال و فولاد تست دوپینگ دادند خبرگزاری فارس -
تست دوپینگ از ۴ فولادی و استقلالی ورزش ۳ -
۴ بازیکن استقلال و فولاد تست دوپینگ دادند عصر ایران -
تست دوپینگ از ۴ فولادی و استقلالی عصر ایران -