نشت دوباره آب آلوده به تشعشعات اتمی در فوکوشیما

آب آلوده نشتی از نیروگاه فوکوشیما به شدت پرتوزا است
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

دو سال و نیم پس از سانحه‌ی عظیم نیروگاه اتمی فوکوشیما، آژانس هسته‌ای ژاپن اعلام کرد که باز هم آب آلوده به مواد رادیواکتیو از مخزن این نیروگاه به بیرون نشت کرده است. هنوز محل تراوش آب مشخص نیست

منابع خبر