نیویورک تایمز از هیلاری کلینتون حمایت کرد

تابناک - ۳ مهر ۱۳۹۵

روزنامه نیویورک تایمز آمریکا روز شنبه با خردمند، با تجربه و شجاع خواندن هیلاری کلینتون، نامزد دمکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، از وی برای کسب این مقام حمایت کرد

منابع خبر
حمایت نیویورک تایمز از هیلاری کلینتون خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ مهر ۱۳۹۵