شایعات «تعطیلی مدارس در شبکه‌های اجتماعی» و سردرگمی خانواده‌ها و دانش‌آموزان

شایعات «تعطیلی مدارس در شبکه‌های اجتماعی»
فردا
خبرگزاری فارس -

برخی افراد با ایجاد کانال‌هایی با عناوین «وزارت آموزش و پرورش» یا «اخبار رسمی آموزش و پرورش»، شایعاتی درباره تعطیلی مدارس منتشر می‌کنند و موجب سردرگمی خانواده‌ها و دانش‌آموزان شده‌اند

منابع خبر
شایعات «تعطیلی مدارس در شبکه‌های اجتماعی» فردا -