برنامه دیدارهای تیم ملی در اردوی اروپایی

جهان نیوز -

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال در اردوی اروپایی خرداد سال آینده مشخص شد که براساس آن شاگردان کی‌روش ۱۳ و ۱۸ آن ماه به ترتیب در مقدونیه و نروژ دیدار تدارکاتی برگزار خواهند کرد.

منابع خبر
برنامه دیدارهای تیم ملی در اردوی اروپایی جهان نیوز -
برنامه دیدارهای تیم ملی در اردوی اروپایی مشخص شد فوتبالی‌ترین -