کمک مالی دو شاهزاده سعودی به القاعده

جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۳

یک زندانی القاعده که در عملیات ۱۱ سپتامبر نیز حضور داشته به کمک مالی دو شاهزاده سعودی به القاعده اعتراف کرده است.

منابع خبر
کمک مالی دو شاهزاده سعودی به القاعده جهان نیوز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۳