عامل تیراندازی «فیلادلفیا» تسلیم شد

جهان نیوز - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

عامل تیراندازی «فیلادلفیا» پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای پلیس در نهایت ساعاتی پیش مجبور شد خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کند

منابع خبر
عامل تیراندازی «فیلادلفیا» تسلیم شد جهان نیوز - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸