پنج محکوم ایرانی از تایلند به کشور منتقل می شوند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - معاون وزیر دادگستری و رییس کارگروه انتقال محکومین از انتقال پنج تبعه ایرانی از تایلند به کشورمان خبر داد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت

منابع خبر
انتقال ۵ محکوم ایرانی از تایلند به کشورمان خبرگزاری فارس - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
پنج محکوم ایرانی از تایلند به کشور منتقل می شوند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳