صید ماهی کیلکا در مازندران به ۲هزارو ۶۶۰تن رسید

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ روز قبل

ساری- ایرنا- معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران مقدار صید ماهی کیلکا از دریای خزر در استان را در پنج ماه گذشته ۲هزارو ۶۶۰تن به ارزش ۱۱میلیارد تومان اعلام کرد

منابع خبر
صید ماهی کیلکا در مازندران به ۲هزارو ۶۶۰تن رسید خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ روز قبل