برنی سندرز: باید به برجام بازگردیم

جهان نیوز -

سناتور ایالت ورمونت آمریکا با انتقاد شدید از ترامپ اعلام کرد: باید به برجام بازگردیم

منابع خبر
برنی سندرز: باید به برجام بازگردیم جهان نیوز -