امیرعبداللهیان برکنار و جابری‌انصاری معاون ظریف شد

امیرعبداللهیان برکنار و جابری‌انصاری معاون ظریف شد
پیک ایران
پیک ایران - ۳۰ خرداد ۱۳۹۵


امیر عبداللهیان در ۵ سال اخیر مذاکره کننده ارشد ایران در امور سوریه بوده است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه طی حکمی، حسین جابری انصاری را بعنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب کرد.

به گزارش فرارو، جابری انصاری پیش از این مسئولیت های مدیر گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس، مشاور معاونت عربی و آفریقا، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی و سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است.

او جایگزین حسین امیر عبدللهیان شده است. امیر عبداللهیان از سال ۱۳۹۰ معاون عربی آفریقا وزارت خارجه بود. عبداللهیان از جمله دیپلمات هایی بود که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و وزارت محمد جواد ظریف در سمت خود ابقا شد.

"عبداللهیان از جمله دیپلمات هایی بود که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و وزارت محمد جواد ظریف در سمت خود ابقا شد"

عبداللهیان در ۵ سال اخیر و پس از بالا گرفتن جنگ در سوریه مذاکره کننده ارشد ایران در امور سوریه بود.

 وزیر امور خارجه همچنین طی حکمی، حسین امیرعبداللهیان معاون سابق عربی و آفریقا وزارت امور خارجه را بعنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

همچنین بهرام قاسمی را بعنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب کرد. بهرام قاسمی پیش از این مسئولیت های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رئیس اداره دوم سیاسی، رئیس اداره اول مشترک المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهشهای بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته است.

منابع خبر