هشدار کانون مدافعان حقوق بشر در مورد گسترش خشونت در جامعه

نوروز -

کانون مدافعان حقوق بشر در پی حوادث روز ۱۳ آبان، با انتشار بیانیه‌ای با بیان این که حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز یکی از حقوق اساسی ملت است، از نیروهای حکومتی خواسته تا عامل ایجاد خشونت، ارعاب و تضییع حقوق ملت نشوند. متن بیانیه این سازمان به شرح زیر است: به نام خدا هم‌میهنان گرامی یکی از حقوق اساسی ملت ایران، حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز است که در اصل ۲۷ قانون اساسی بدان تصریح شده و در میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی نیز بر آن تأکید شده است. راهپیمایی های مسالمت آمیز ملت ایران در تهران و شهرهای بزرگ در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸ متأسفانه با برخوردهای خشونت آمیز برخی از نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و حاصل آن زخمی شدن و دستگیری تعداد زیادی از شهروندان بی گناه شد که آمار واقعی مجروحان و بازداشت شدگان بیش از آمار رسمی است. این در حالی است که در سال های گذشته، مراسم ۱۳ آبان با آرامش و بدون درگیری و بطور آزادانه برگزار می شد. از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر با محکوم کردن خشونت های صورت گرفته علیه مردم که روند رو به رشدی در ماه های اخیر داشته است، هشدار جدی خود را تکرار می کند، نیروهای حکومتی که وظیفه حفظ آرامش و امنیت و صیانت از حقوق اساسی ملت را بر عهده دارند، خود نباید عامل ایجاد خشونت، ارعاب و تضییع حقوق ملت شوند.

"این در حالی است که در سال های گذشته، مراسم ۱۳ آبان با آرامش و بدون درگیری و بطور آزادانه برگزار می شد"از طرفی تأکید می کنیم که دولت محمود احمدی نژاد، فضای سیاسی- اجتماعی ماه های اخیر را آنچنان بسته است که امکان فعالیت مؤثر برای مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان اجتماعی عملاً وجود ندارد و ادامه این وضعیت می تواند زمینه برخوردهای خشونت آمیز را در جامعه فراهم کند که برای طرفین نزاع نه تنها سودی ندارد بلکه مخاطره آمیز است. بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان کشور به ویژه آنانی که اعمال سیاست را جز از راه خردورزی امکان پذیر نمی دانند، مصرانه می خواهد: ۱- از برخوردهای خشونت آمیز با اجتماعات مسالمت آمیز مردم جداً جلوگیری بعمل آورند. ۲- نسبت به آزادی کلیه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اقدام عاجل بعمل آورند. ۳- صیانت ازحقوق اساسی ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. امید است با التزام مسئولان دولتی به قانون، زمینه ایجاد آرامش و امنیت درجامعه و فضایی سالم برای کلیه آحاد ملت ایران فراهم شود.

منابع خبر
هشدار کانون مدافعان حقوق بشر در مورد گسترش خشونت در جامعه میزان نیوز -
هشدار کانون مدافعان حقوق بشر در مورد گسترش خشونت در جامعه موج آزادی -
هشدار کانون مدافعان حقوق بشر در مورد گسترش خشونت در جامعه میزان پرس -